خدمات قبل از فروش

خدمات قبل از فروش:

1. مشاوره پشتیبانی
2. راه حل فنی و نقل قول
3. بازدید از کارخانه مشتری و مذاکره کنند.
4. مشتریان بازدید از کارخانه ما و بررسی تولید.


WhatsApp Online Chat !